Onze bureaus

Een echte samenwerking tussen bureaus. Kleinschalig en persoonlijk, maar met de juiste expertise. Jouw eigen kudde aan creatieve en digitale bureaus.

Onze visie op samenwerken

Het digitale en creatieve landschap verandert snel. Er ontstaan steeds diepere niches. Het bureau met alle expertises is enorm en mist het directe en persoonlijke. Maar de juiste kleinschalige experts aan elkaar koppelen is niet makkelijk. Daarom verbinden wij de kleinere bureaus met de juiste expertises.

Onze bureaus

Een hechte samenwerking

Alleen ga je sneller, maar samen kom je verder. Als groep van agency leiders werken we niet alleen samen op project-niveau. We helpen elkaar verder op alle onderdelen van de business. En hoe beter onze agencies zijn ingericht, des te beter we onze klanten en teamleden kunnen helpen. Een triple win dus!

Een aansluiting verkennen?

Jouw agency als onderdeel van the HERD?

Benieuwd wat het betekent om als agency onderdeel van the HERD te zijn?